SERGİLER

Kent  Fotoğraf  Sergisi

.

KÜRATÖRLÜ SERGİ

Yapılan atölye çalışması sonucunda elde edilen fotoğraflar ile,  Prof. Dr. Ayşen Savaş ve Doç. Dr. Güven İncirlioğlu  küratörlüğünde, Aslıhan Günhan’ın tasarımı ile hazırlanan sergi, 13 Mart 2012 tarihinde Berlin’de yapılan panel ile birlikte gerçekleştirildi.

Aynı sergi, 14 Haziran 2012 tarihinde maket açılışında, Ankara’da tekrar sergilenmiştir.

 

 

AFSAD SEÇKİSİ

Ayrıca yine çekilen fotoğraflardan AFSAD’ın yaptığı bir seçki, 15 Mayıs 2012 tarihinde Mimarlar Derneği 1927 salonunda sergilenmiştir. Bu seçkinin bir kısmı, 14 Haziran 2012 tarihinde Mimarlık Merkezinde yapılan panel ve sergi açılışında Merkezde yer almıştır.

 

[Gallery not found]

[Gallery not found]

[Gallery not found]

[Gallery not found]