AB MEVZUATI


REKABET ve İÇ PAZARDA HİZMETLER

- KOMİSYON’DAN BİLDİRİM / Mesleki Hizmetlerde Rekabete Dair Rapor / Brüksel, 9.2.2004 / COM(2004) 83 Final / Türkçe (PDF)
- COMMUNICATION FROM THE COMMISSION / Report on Competition in Professional Services / Brussels, 9 February 2004 / COM(2004) 83 Final / İngilizce (PDF)
- SIM DIRECTIVE (12 December 2006) / Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market / İngilizce (PDF)
- ECONOMIC IMPACT OF REGULATION IN THE FIELD OF LIBERAL PROFESSIONS IN DIFFERENT MEMBER STATES / Regulation of Professional Services, Study for the European Commission, DG Competition by Institut für Höhere Studien (IHS), Wien, January 2003 / Final Report: Part 1; Main Report / İngilizce (PDF) | Part 2; Case Studies January 2003 / İngilizce (PDF) | Part 3; References and Annexes / İngilizce (PDF)

MİMARLIK HİZMETLERİNİN TEMİNİ

- Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts / İngilizce (PDF)
- Kamu Yapım İşleri, Malım Alım ve Hizmet İhalelerinin Sonuçlandırılması Usullerinin Koordine Edilmesine İlişkin 31 Mart 2004 tarih ve 2004/18/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi / Türkçe (PDF)
- Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions / İngilizce (PDF)
- Communication on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Procurement and Concessions / İngilizce (PDF)

YETERLİKLERİN TANINMASI

MİMARLAR DİREKTİFİ (10 Haziran 1985) Konsey Direktifi 85/384/EEC / Türkçe (PDF)
- ARCHITECTS’ DIRECTIVE (10 June 1985) / Council Directive 85/384/EEC / İngilizce (PDF)
- YETERLİKLER DİREKTİFİ (7 Eylül 2005) / Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 2005/36/EC / Türkçe (PDF)
- QUALIFICATIONS DIRECTIVE (7 September 2005) / Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council / İngilizce (PDF)
- TRANSPOSITION GUIDE / Directive 2005/36/EC on the Recognition of Professional Qualifications / İngilizce (PDF)

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SAĞLIK ve GÜVENLİK

- Mobile Construction Sites Directive Council Directive 92/57/EEC / İngilizce (PDF)
- BILBAO DEKLARASYONU: “İNŞAATTA GÜVENLİK” / Avrupa İnşaat Güvenliği Zirvesi (22 Kasım 2004) / Türkçe (PDF)
- BILBAO DECLARATION ‘BUILDING IN SAFETY’ / European Construction Safety Summit (22 November 2004) / İngilizce (PDF)
- EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2003 / İngilizce (PDF)
- EBC and Members’ Charter for the Promotion of Health and Safety Among Craftworkers and SMEs in the Construction Sector / İngilizce (PDF)
- JOINT DECLARATION / European Health & Safety Summit 2004 in Bilbao / İngilizce (PDF)
“İnşaatta Sağlık ve Güvenlik: Avrupa’daki Güncel Gelişmelere Bakış” Mimarlar Odası AB Masası Raporu / Türkçe (PDF)

YAPI TEKNOLOJİSİ PLATFORMU

- AVRUPA TEKNOLOJİ PLATFORMLARI DURUM RAPORU / Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü (TÜBİTAK yayını) /Türkçe (PDF)
- Avrupa Yapı Teknoloji Platformu (ECTP) / Yıllık Konferansı 21-22 Kasım 2006 / Versay-Fransa Mimarlar Odası Raporu / Türkçe (PDF)
- Avrupa Yapı Teknoloji Platformu (ECTP) Yıllık Konferansı / 19-20 Kasım 2007, Amsterdam-Hollanda / Mimarlar Odası Raporu / Türkçe (PDF)

ENABLE Projesi / Yapı Teknolojisi Platformu Atölye Sunuşları / 13 Ekim 2006, Mimarlar Odası Genel Merkezi, Ankara
REKABET ve İÇ PAZARDA HİZMETLER

- Atölye Hakkında Bilgilendirme (Introduction to the Workshop) / Adrian M Joyce, ACE Baş Danışmanı, Brüksel / İngilizce (PPT)
- AB’nin Araştırma Hakkında 7. Çerçeve Programı (7thFramework Programme for Research of the EU) / Christophe Lesniak, Uzman, Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Direktörlüğü / İngilizce (PPT)
- Avrupa Yapı Teknolojisi Platformu (The European Construction Technology Platform) / Adrian M Joyce, ACE Baş Danışmanı, Brüksel / İngilizce (PPT)
- “Türkiye Araştırma Alanı ve Avrupa Teknoloji Platformları” (Turkish Research Area and European Technology Platforms”) Hüseyin Güler, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları, Ulusal Koordinatör Yardımcısı (TÜBİTAK yayını) / İngilizce (PPT)
- Ulusal Yapı Teknolojisi Platformları (National Construction TechnologyPlatforms) / Aleksandra Tkacz, Araştırmacı, ASM, Kutno, Polonya / İngilizce (PPT)
- Türkiye Örneği – Yapı Sektörünün Profili ve Platforma Yönelik Fikirler / Tuğçe Selin Tağmat, Genel Sekreter Yardımcısı, Mimarlar Odası / Türkçe (PPT)
- “Yapı Sektöründe Ar-Ge Çalışmaları ve Bir Platform Önerisi” / Bülent Yalazı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Şube Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü / Türkçe (PPT)

Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP) Konferansı Sunuşları / 1 Haziran 2007, Cuma / TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu, Ankara
REKABET ve İÇ PAZARDA HİZMETLER

- Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP) Hakkında / Tuğçe Selin Tağmat, TYTP Koordinatörü, TMMOB Mimarlar Odası / Türkçe (PDF)
- Türkiye’de Çeşitli Sektörlerde Platform Deneyimleri / Çilem Selin Akay, Araştırmacı, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dairesi / Türkçe (PPT)
- Platforma Ulusal ve AB Destek Programları Açısından Bakış / Didem Çelikkanat, İrtibat Noktası, TÜBİTAK AB Cerceve Programlari Ulusal Koordinasyon Ofisi / Türkçe (PPT)
- “7. Çerçeve Programı’nda Yapı Sektörü İçin Kazanımlar ve Olanaklar” / Christophe Lesniak, Avrupa Komisyonu Arş. Gen. Müd. Uzmanı, Brüksel / İngilizce (PPT)
- “Mimarlığın Araştırma Projelerine Etkisi” / Adrian Joyce, Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Baş Danışmanı, Brüksel / İngilizce (PPT)
- “Avrupa Yapı Teknoloji Platformu: Geleceğe Giden Yol” / Jesus Rodriguez, Avrupa Yapı Teknoloji Platformu (ECTP) Destek Grubu Başkanı, Dragados, İspanya / İngilizce (PPT)
- “Platform ve Yapı Sektörü”, Barış Onay, Koordinatör, Yapı-Endüstri Merkezi / Türkçe (PPT)
- “Platform ve Araştırma”, Arzu Gönenç Sorguç, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü / Türkçe (PPT)
- “Platform ve Yapı Araştırma Derneği”, Bülent Yalazı, Şube Müdürü, TC Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü / Türkçe (PPT)
- “Platform İçin Yol Haritası”, Tuğçe Selin Tağmat, TYTP Koordinatörü, TMMOB Mimarlar Odası / Türkçe (PPT)

YAPI MALZEMELERİ ve YAPI STANDARTLARI

- Construction Products Directive / (Council Directive 89/106/EEC) / İngilizce (PDF)
- Construction Products Directive Amendments / İngilizce (PDF)
- Yapı Malzemeleri Direktifi Eğitim Seminerinden Notlar / 1 Mart 2006, Ankara / Türkçe (PDF)
- Energy Performance in Buildings Directive (2002/91/EC) / İngilizce (PDF)
- Energy Performance in Buildings Directive (Brief Summary) / İngilizce (PDF)
- Binalarda Enerji Performansı Direktifi (Özet) / Türkçe (PDF)

MİMARLIK POLİTİKASI

- Avrupa’da Kentsel ve Kırsal Çevrelerde Mimari Kaliteye İlişkin Kararlar / Türkçe (PDF)
- Council Resolution on Architectural Quality in Urban and Rurarl Envirenments / İngilizce (PDF)