Re-ACT

KÜLTÜRÜN  İZLERİNİ,

MİMARLIK  ÜZERİNDEN  -YENİDEN- OKUMAK…

Mimarlık diğer sanat ve mesleklerden farklı olarak gündelik yaşam ve kültürlerle süreklilik kuran dolayısı ile bir yandan bu kültürlerin yansımalarını barındıran öte yandan onları etkileme, dönüştürme gücüne sahip bir alandır. Bu çok yönlü etkileşimin farkındalığını artırmak projenin ilk hedefidir. Kentlinin yaşadığı çevreye karşı duyarlılığını geliştirmek, daha kaliteli ve nitelikli kentsel mekânlar üretilme talebini de artıracaktır. Dolayısı ile bu proje kentlilerin mimarlığa ve yaşadıkları kente ilgi ve merakını geliştirmeyi, bu merakı bilgi ile besleyecek ortamlar ve etkinlikler yaratmayı hedeflemiştir.

Mimarlık diğer sanat ve mesleklerden farklı olarak gündelik yaşam ve kültürlerle süreklilik kuran dolayısı ile bir yandan bu kültürlerin yansımalarını barındıran öte yandan onları etkileme, dönüştürme gücüne sahip bir alandır. Bu çok yönlü etkileşimin farkındalığını artırmak projenin ilk hedefidir.

Kentlinin yaşadığı çevreye karşı duyarlılığını geliştirmek, daha kaliteli ve nitelikli kentsel mekânlar üretilme talebini de artıracaktır. Dolayısı ile bu proje kentlilerin mimarlığa ve yaşadıkları kente ilgi ve merakını geliştirmeyi, bu merakı bilgi ile besleyecek ortamlar ve etkinlikler yaratmayı hedeflemiştir.

Re-ACT bu hedefe dönük olarak tasarlanan bir projedir. Bu kapsamda 15 ay içerisinde gerçekleştirilecek dört etkinlik planlanmaktadır. Bu etkinlikler, modern bir model olarak ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Ankara kentinin bir maketini yapmak, kent fotoğraf sergisi oluşturmak, atölyeler düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında konferanslar hazırlamaktır.

Planlanan etkinliklerin detaylarına geçmeden önce Türkiye, Ankara ve Türkiye’nin Avrupa ile ilişkileri bağlamında projenin önemi ve projeden beklenen yararlar açıklanacaktır.