MAKET BELGESELİ

 

ANKARA MAKETİ BELGESELİ

Ankara maketi belgeseli, maketin yapımı ve kurulumu aşamaları ile maket hakkında bazı bilgileri içermektedir. Ankara için simge haline gelmiş 5 binanın maket üzerindeki hali, gerçek hali ve 3-D görüntüleri de belgeselde yer almaktadır. Belgesel, 4K Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Belgesel Film

Esin Boyacıoğlu

TSMD – Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin AB projesi olan Re-ACT’in ana çıktısının 1/500 ölçekli bir Ankara maketi olması, TSMD’nin, paydaşlarının ve danışma kurulunun ortak düşüncesi olarak gelişti. Detaylı bir kent maketinin yapılabilmesi için gerekli alt yapının oluşmasının yoğun bir araştırma, bilgi belge toplama sürecini gerektirdiği ve bu sürecin kendisinin yan çıktılar olarak değerlendirilmesi kararı da tüm paydaşların desteği ile alındı. Buna bağlı olarak, hazırlık ve bitiş süreclerinde gerçekleştirilen fotoğraf atölyeleri, fotoğraf sergileri, uluslararası paneller ve elinizdeki kitap gibi, içerikleri yoğun ve en az maket kadar önemli ürünler ortaya çıkarıldı ve etkinlikler gerçekleştirildi. Hazırlık aşamasının bu şekilde değerlendirilmesi, projenin çok verimli geçen bir uygulama sürecine sahip olduğunun kanıtı oldu.

Ana çıktı olan makette, Ankara kentinin “Kale’den Kule’ye” uzanan ana aksı Atatürk Bulvarı boyunca oluşagelmiş kentsel dokusunun belgelenmesi hedeflendi. Maket, kentin kentli tarafından bütüncül olarak algılanabilmesine olanak yaratacak ancak gündelik yaşamda genellikle farkına varılmadan kullanılan kent mekânlarının kentsel ölçekte ve bağlamda algılanmasını kolaylaştıracak. Maketin her kesimin okuyabileceği bir dille yapılmış olması ve kamuya açık mekânlarda sergilenmesi, kentlilerin kentlerini, kentsel mekânlarını, kentin topoğrafyasını kavramaları açısından da kuşkusuz büyük önem taşıyor.

Maket, cisimleştikten ve kentlinin ziyaretine açıldıktan sonra, izleyicinin üzerinde kentte tanışık olduğu mekânları araması, eşine, dostuna, çocuğuna, ya da arkadaşına kendi kent hikâyelerini anlatmaya başlamasıyla, bir hazır nesne, bir altlık olma konumuna indirgeniyor. Oysa bu boyutlarda ve ölçekteki bir maketin önemli ve emek yoğun bir üretim süreci var. Maketin kendi üretim sürecinin de bir hikâyesi olduğundan yola çıkılarak ve bu arka planda örtük kalan sürecin maketi inceleyen izleyici tarafından bilinmesi gerektiği düşünülerek, üretim sürecinin belgelenmesine karar verildi. Bu da Re-ACT projesi hazırlık sürecine bir ürün daha eklenmesi ve bir belgesel üretilmesi anlamına geliyordu.

Kent maketinin ilk kartonu kesildiği andan itibaren başlayan ve maket büyüdükçe çoğalan bir fotoğraflama aşaması, sonrasında ise bu fotoğrafların canlandırılması ile bir belgesel film elde edilmesi düşünüldü. Belgelemeyi ve kurguyu üstlenen ekibin önerileri ile fotoğraflama yöntemine ek olarak video, 3D modelleme gibi yöntemlerin kullanılması belgeselin içeriğini zenginleştirdi. Bu yöntemlerle kamera, Ankara’da gündelik yaşamın ritmini kaydeden bir göz gibi davrandı; kentin gündelik yaşamının sinematografik bir dille dijital ortama aktarılmasına olanak sağladı. Kentin nabzı bu kez de kamera ile tutuldu ve başka bir bakış açısı daha elde edilmiş oldu. Maketin durağan hali hareketlendi; kameranın farklı perspektiflere odaklanması, hareket etmesi mekânların algılanabilirliğini arttırdı; maketin soyut anlatımı ile somut kent mekânları örtüştürüldü. Seçilen birkaç çok önemli yapının orijinal görüntüleri, maket fotoğrafları ve üç boyutlu görselleri seyircilere kısa bilgiler eşliğinde sunuldu. Bu dev maketin yaklaşık sekiz ay süren yapım maratonuna ilişkin görüntülerin yanı sıra malzeme kullanımına ilişkin ilginç veriler de belgeselde yer aldı.

Kısaca, yazının başında sözü edilen hazırlık sürecinin yan ürün ve etkinliklerine, bir ürün daha eklenmiş oldu ve bir belgesel film olarak beğenilerinize sunuldu.

Keyifli seyirler…