Sivil Toplum Diyaloğu II | RE-ACT

Sivil Toplum Diyaloğu II

Sivil Toplum Diyaloğu II

Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi Kültür ve Sanat Hibe Programının açılışı 11 Mayıs 2011 tarihinde yapıldı.

Toplamda 19 projeye 2,2 milyon Euro finansman sağlayan Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi Kültür ve Sanat Hibe Programının açılışı 11 Mayıs 2011 tarihinde yapıldı. Söz konusu eğitime, hibe almaya hak kazanan 19 STK’dan 23, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden 8, Merkezi Finans ve İhale Biriminden 2 ve AB Türkiye Delegasyonundan 1 kişi olmak üzere toplam 34 kişi katıldı.

CSD-II projesi kapsamında başlayan “Kültür ve Sanat Hibe Programının” yürütülmesine destek olarak planlanan eğitim 3 gün sürdü.

CSD-II projesi teknik destek ekibi uzmanlarınca yürütülen eğitim boyunca katılımcılara, AB Pratik Rehberi, hibe sözleşmelerinin izlenmesi, teknik ve mali dokümantasyon, görünürlük ve tanıtım kuralları, raporlama, izleme bilgi sistem (İBS) kullanımı gibi konularda ayrıntılı bilgiler sunuldu.

Açılışı takip eden iki gün boyunca Proje Yönetim Eğitimi yapılırken, bu eğitime derneğimiz adına Genel Sekreter ve Proje Koordinatör Yardımcısı Ufuk Duruman katıldı.

Konu ile ilgili basın duyurusu aşağıdadır.

http://www.csdproject.net/images/csd-doc/Upload/11MayisKulturSanatHibeProgramiAcilisToplantisi_Sonrasi_BasinDuyurusu.pdf

Comments are closed.